MojLekarGrupa - Lekovi

Bivalos (stroncijum-ranelat)

Bivalos (stroncijum-ranelat) se koristi kod postmenopauzalnih žena i odraslih muškaraca, sa visokim rizikom od pojave fraktura, kod kojih nije moguće primeniti drugu terapiju odobrenu za lečenje osteoporoze usled, na primer, postojanja kontraindikacija ili netolerancije. Kod postmenopauzalnih žena, stroncijum-ranelat smanjuje rizik od pojave fraktura pršljenova i kuka.

Belbien (zolpidem)

Belbien film tablete kao aktivni sastojak sadrže zolpidem, koji pripada grupi lekova poznatoj kao hipnotici. Hipnotici se koriste za lečenje nesanice. Lek se koristi za kratkotrajno lečenje nesanice, u slučajevima kada ona onesposobljava ili iscrpljuje pacijenta.

Belantis (bikalutamid)

Belantis kao aktivnu supstancu sadrži bikalutamid. Ovaj lek pripada grupi lekova koja se zove antiandrogeni. Lek se koristi za lečenje karcinoma prostate (raka kestenjače). Deluje tako što blokira dejstvo muških hormona kao što je testosteron.

Azaran (ceftriakson)

Azaran sadrži aktivnu supstancu ceftriakson koja je antibiotik iz grupe cefalosporina, III generacije, koji se daje odraslima i deci (uključujući novorođenčad). Deluje tako što uništava bakterije koje izazivaju infekcije. Lek se koristi za lečenje infekcija.

Aminosol

Aminosol je izvor aminokiselina u okviru režima parenteralne ishrane. Uglavnom se primenjuje ako u toku trajanja parenteralne ishrane zapremina tečnosti mora da se ograniči. Rastvore amino-kiselina treba primenjivati u kombinaciji sa adekvatnim količinama energetskih suplemenata.

Altravesa

Lek Altravesa sadrži aktivnu supstancu anastrozol koja pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori aromataze. Koristi se za lečenje karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi. Altravesa smanjuje nivo hormona estrogena koji proizvodi organizam. Lek Altravesa to ostvaruje blokadom ezima pod nazivom aromataza.

Alopurinol

Alopurinol smanjuje stvaranje i koncentraciju mokraćne kiseline u plazmi i tkivima, kao i njeno izlučivanje u mokraći. Alopurinol se koristi za sprečavanje nastanka gihta pri kom organizam proizvodi velike količine mokraćne kiseline, sprečavanju stanja povezanih sa povećanom koncentracijom mokraćne kiseline u organizmu uključujući, kamen u bubregu i određene vrste bubrežnih oboljenja.

Helicocin (amoksicilin, metronidazol)

Helicocin (Amoksicilin) je polusintetski penicilin. Deluje baktericidno na gram pozitivne i gram negativne mikroorganizme u koje spada i helicobacter pylori. Metronidazol je derivat Imidazola. Ispoljava bakteriostatski i baktericidni efekt. Baktericidne koncentracije metronidazola neznatno su više od bakteriostatskih koncentracija. Metronidazol deluje na anaerobne gram negativne mikroorganizme, anaerobnegram pozitivne bacile, anaerobne grampozitivne koke, Trichomonas vaginans, Entamoeba hystohtica, Gradia, Baiantidium coh i helicobacter pylori.

Panlax (bisakodil)

Bisakodil je sintetički nadražajni laksans koji potstiče peristaltiku kolona. Sprečava resorpciju vode i elektrolita iz lumena creva, a u kontaktu sa sluznicom stimuliše parssfrnpatičke rafieks.

Andol (acidum acetylsalicylicum)

Farmakoterapijska skupina i djelovanje: Andol sadrži acetilsalicilnu kiselinu koja spada u grupu nesteroidnih protivupalnih lekova.